подполковник Дончо Жеков Христов

 

Военна служба:

 

1971 – 1973 г. - Командир на взвод за управление в 3 абрс;

1973 – 1975 г. - Командир на взвод за УКВ р/смущения във 2/3 абрс;

1975 – 1978 г. - Командир на рота за УКВ р/смущения в 3 абрс;

1978 – 1980 г. - Редовен слушател във ВА „Г. С. Раковски“, специалност РЕБ;

1980 – 1982 г. - Началник на щаба на 3 абрс;

1982 – 1985 г. - Командир на 3 абрс;

1985 – 1989 г. - Старши помощник в отделение РЕБ в щаба на 2 армия;

1989 – 1992 г. - ПНЩ по РЕБ в щаба на 2 мсд;

1992 – 1999 г. - ПНЩ по РЕБ в щаба на 2 армия.

 

***********

Починал на 24.02.2017 г. в гр. Пловдив

 

{START_COUNTER}